boyama - page 11

Bahçenizi suladığınız zaman güneşin olmadığı saate
denk getirirseniz, suyun buharlaşmadan bitkilere
ulaşmasını sağlarsınız.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook