boyama - page 15

Arabalarımızı, hortum yerine suyu kovaya doldurup
sünger ile yıkayalım. Hortum ile yıkayanları uyaralım.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook