boyama - page 5

Eğer gelecekte çeşmelerimizden bu sesi işitmek
istemiyorsak su tasarrufuna dikkat etmeliyiz.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook