hikaye - page 14-15

Hz. İsa (A.S.) bir gün köy halkına yine Allah’ın dinini
anlatıyormuş. Putperest ansızın ortaya çıkmış ve
kalabalığı yararak: “Ey İsa! Eğer Rabbine bu kadar
güveniyorsan Beydağı’nın eteklerindeki kayalıklara gel.
Oradaki kutsal putlarım sana gerçek mucizeyi göstersin.”
Putperest, bir gece önceden dağın eteklerindeki
kayalıkların altına, içi su dolu ufak torbaların ağzını
sıkıca bağlayıp gömmüş. Onları elindeki şiş ile
patlatmayı planlıyormuş.
1,2,4-5,6,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20,21,22
Powered by FlippingBook