hikaye - page 16-17

Hz. İsa (A.S) putperestin onlara karşı bir plan yapacağını
sezmiş. Bundan dolayı sesini çıkarmadan putperestin peşine
düşmüş. Köy halkı bu durum karşısında Hz. İsa’yı takip etmiş.
Putperest önceki geceden dağın eteklerindeki kayalıkların
altına yerleştirdiği içi su dolu torbalara şişini batırıp topraktan
su çıkarmış. Hz. İsa’ya dönerek:
“Ya İsa! Benim yaptığım şeyi sen de yapabilirsen dinini
kabul edeceğim. Aksi takdirde bu toprakları terk edeceksin.”
demiş.
Hz. İsa, putperestin yaptığı bu hileyi fark etmiş ve:
“Senin akıttığın bu su az sonra bitecek, fakat bu su sonsuza
dek akmaya devam edecektir.” diyerek asasını kayalara sertçe
vurunca derme suyu gürül gürül akmaya başlamış.
Hz. İsa elindeki asayı sürükleyerek Gündüzbey Köyü’ne
doğru yürürken su da onu takip ederek akmaya devam etmiş.
1,2,4-5,6,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20,21,22
Powered by FlippingBook